เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น


ONET-67

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามแนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”

ประจำปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1ppGN4ZDmpqrbP8JUKLpv8kIThvk99stJ?usp=sharing

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มีนาคม 2022 เวลา 10:04 น.)

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง