เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

jpg 1639015187

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

รายละเอียดการรับแบบทดสอบ วันที่ 12 ก.พ. 65
1. แผนผังการจราจรในวันรับแบบทดสอบ
2. แผนผังขั้นตอนการรับแบบทดสอบ
3. รายชื่อสนามสอบและจำนวนกล่อง
4. ช่วงเวลารับแบบทดสอบ

ช่วงเวลาที่มารับ สนามสอบ
08.30 - 10.30 น. สนามสอบใน Cluster 1 และ 3
10.30 - 12.00 น. สนามสอบใน Cluster 2 และ 4

 

 รายละเอียดการส่งกระดาษคำตอบ วันที่ 13 ก.พ. 65
1. แผนผังการจราจรในวันส่งแบบทดสอบ
2. แผนผังขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบ
3. ((NEW))>>>การรายงานข้อมูลในระบบ สทศ.
4. ((NEW))>>>การจัดเอกสารและขั้นตอนการปิดกล่องกระดาษคำตอบเพื่อส่งกลับมายัง สพม.นครศรีธรรมราช

เอกสาร/Website ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารการเงิน
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
3. ระบบจัดการทดสอบ ปีการศึกษา 2564
4. คู่มือการจัดสอบ 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบ

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 มีนาคม 2022 เวลา 10:00 น.)

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ