4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday56
mod_vvisit_counterYesterday1362
mod_vvisit_counterThis week56
mod_vvisit_counterLast week11894
mod_vvisit_counterThis month52867
mod_vvisit_counterLast month41883
mod_vvisit_counterAll2912753

Online 15
Your IP: 54.162.218.214
Today: 24 ก.ย., 2017
 krut
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด new2
 
print-card 

 หมายเหตุ ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค รอบที่ 1    ตรวจสอบตัวแทนไปต่อ  new2
              ประมวลผลตัวแทน รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
   <ต้องการทราบจำนวน ผู้ไปต่อแต่ละโรงเรียน คลิกที่คำว่า "โรงเรียน" ที่หัวตาราง

  - เกียรติบัตรนักเรียน  ครู               - เกียรติบัตร  Impromptu Speech 
  - เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน   
  - คณะกรรมการจัดงาน
                                   <<เข้าสู่เว็บไซต์การแข่งขัน>>
 

     สรุปเหรียญรางวัล     จัดอันดับตามรายการที่ไปต่อ(ชนะเลิศ) 
     - รุปเหรียญรางวัล    จัดอันดับตามจำนวนเหรียญ
     - สรุปเหรียญรางวัล    จำแนกตามกลุ่มสาระ 
 
spv0160-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยกลุ่มนิเทศตืดตามฯได้ดำเนินโครงการนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียนปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ระบบ/กระบวนการ/เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งสาระการนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯ จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ รร.ชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ รร.แกรนปาร์ค จังหวันครศรีธรรมราช สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีนายสมบูรณ์  เรื่องแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิด ศน.ไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.12 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ และคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 promote-60

      - สรุปเหรียญรวม รายการไปต่อระดับภาค
      - สรุปเหรียญรวมทุกรายการ 
      - สรุปเหรียญ จำแนกตามกลุ่มสาระ
                                 <<เข้าสู่เว็บไซต์แข่งขัน>>

 
 art-2017
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ โดยได้มอบหมายให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.12เป็นประธานในพิธีเปิด  ใน
วันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 กลุ่มนครศรีธรรมราช
card-baner
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        ประกาศคณะทำงาน    - ประกาศสนามแข่งขัน    -  แบบฟอร์มสรุป
        ปฏิทินฝ่ายทะเบียน       - เกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 67/2560  
                          <<<  เข้าสู่ระบบเว็บไซต์แข่งขัน  >>>  new 

   ***การแข่งขันระดับชาติ   ระดับภาค  เมนูที่ 5 ด้านซ้าย เว็บสพม.12 ***

 
 bannerstembmweb resize
 กำหนดการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017 ภำคใต้
ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 กันยำยน 2560 ณ โรงเรียนปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โครงการ         กำหนดการ
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode