4. คุณลักษณะฯ/การจัดซื้อจัดจ้าง
6.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
9. e-mail-คมนาคมขนส่ง
10.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1206
mod_vvisit_counterYesterday1257
mod_vvisit_counterThis week3345
mod_vvisit_counterLast week9145
mod_vvisit_counterThis month7247
mod_vvisit_counterLast month34339
mod_vvisit_counterAll1733307

Online 23
Your IP: 54.234.164.251
Today: 06 ต.ค., 2015
 open pt 1
พิธีเปิดงานวันมัธยมศึกษาครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพัทลุง โดยมี
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน
โดยนายจตุรงค์  สุขแก้ว ประธานคณะกรรมการอำนวยการวันมัธยมศึกษา พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน  แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารครูอาจารย์และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน
 open pt 2
 
sillapa p

   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง สพม.12 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1-2 ร่วมกันจัดงาน วันมัธยมศึกษา และจัดแข่งขันทักษะเพื่อคัดเลือกตัวแทน ส่งต่อไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2558 - วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง  มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 
- พิธิเปิดนิทรรศการ  (วันที่ 30 กันยายน 2558)
- ศิลปะ ดนตรี นาฎสิลป์
- สังคมศึกษาฯ
กิจกรรม ณ โรงเรียนพัทลุง
- วิทยาศาสตร์
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

01
 
ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีการประท้วงผลใด ๆ 
ถือว่าผลนั้นเป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
 
 pic 3-1
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ
กลุ่มนิเทศติดตามฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศDLITตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. ประธานเปิดการ
อบรมได้รับเกียรติจาก ดร.พรศักดิ์ จินารอง ผอ สพม.12 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากร
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนในสังกัดสพม.12ได้แก่ โรงเรียนเบญจมฯ โรงเรียนกัลยาณีฯ
โรงเรียนเมืองนครศรีฯ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง  รุ่นที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 pic 3-2
 
 logodlit
 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
          ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย
ในการพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance learning
information technology : DLIT)
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
สร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สามารถพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12
กำหนดจัดอบรม
ขยายผลตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ให้แก่ ครูผู้สอนตามจำนวนที่ สพฐ กำหนด
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่ง
มาด้วย(หนังสือนำ) โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพม.12
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพม.12
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพัทลุง
โดยให้โรงเรียนพิจารณาส่งครูผู้สอนตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกฯ
เข้ารับการอบรมตามรุ่นที่กำหนด
และให้แจ้งรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรม ที่เว็บไซต์
สพม.12 เมนูที่ 14 
>>ระบบบริหารงานประชุม/อบรมฯ<<        หนังสือนำ
 
ภายในวันที่ 7 กันยายน 
2558 
    
 โปรดตรวจสอบ รุ่นที่เข้าอบรม และวันเวลาก่อนการลงทะเบียน
หมายเหตุ  ควรใช้ บราวเซอร์ Chrome ในการเข้าระบบลงทะเบียน

 

 พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการจัดงาน

cer58
 
- สรุปผลการแข่งขัน  

โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 25   จากเมนูหลัก : หัวข้อ
  - คณะกรรมการจัดการแข่งขัน > เมนูที่ 3 ด้านซ้าย
  - พิมพ์เกียรติบัตร กรรมการตัดสิน > เมนูที่ 5 ด้านซ้าย
  - พิมพ์ เกียรติบัตรนักเรียน + ครู > เมนูที่ 8 ด้านซ้าย
    หรือพิมพ์โดย Login เข้าระบบโรงเรียน
 ----โปรด Save เป็นไฟล์ PDF ลงในเครื่องก่อนจึงพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ ****

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
การประกาศผลการแข่งขันบนเว็บไซต์ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
หากภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มประกาศผล ไม่มีการประท้วงหรือคัดค้าน
ผลการแข่งขันใดๆ ถือว่าผลการแข่งขันนี้เป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
จะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่ วันที่ 5  กันยายน 2558  เป็นต้นไป

 

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

17. แบบฟอร์มราชการ
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
22.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode