4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday813
mod_vvisit_counterYesterday1617
mod_vvisit_counterThis week9803
mod_vvisit_counterLast week10490
mod_vvisit_counterThis month41746
mod_vvisit_counterLast month55100
mod_vvisit_counterAll2244156

Online 60
Your IP: 23.20.8.182
Today: 26 ส.ค., 2016
 header sm
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับเครือข่าย สมป.จังหวัดพัทลุง จัดงานเปิดโลก
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8- 10 กันยายน 2559  กิจกรรมมีการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 กันยายน 2559
 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครุ-อาจารย์
นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดงานโดยพร้อมเพรียงกัน
    รายละเอียดการจัดงาน
 
stem59

      วันที่ 23 สิงหาคม 2559  นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ( การจัดการเรียนการสอนแบบSTEM) ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบSTEM
     2. เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบSTEM ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้
     3. เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
 header web-

    ด้วยศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนบน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนล่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ สสวท และเครือข่ายสะเต็มภาคใต้ ได้กำหนดจัดงาน  Thailand STEM Festival 2016 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสะเต็ม และการแข่งขันทักษะเพื่อชิงเงินรางวัล  
    ทางศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนบนจึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ในวันที่ 22 สิงหาคม  เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบจมราชูทิศฯ
กำหนดการ
      หน้งสือเชิญ     รายการแข่งขัน       กำหนดการจัดกิจกรรม       
                                      แผนผังการจัดกิขกรรม  new2

 
 teacher
                                     ประกาศสอบ               ใบสมัครสอบ   
  ยื่นใบสมัครได้้ที่  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (สพป. นครศรีฯ 1 หลังศาลากลาง)

 
 tran eng01
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เซาร์เทิน ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีดร.พรศักดิ์  จินา รองผอ สพม.12 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม
 
 drugs
     นายภิญโญ จันทรวงศ์  ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) และสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพม.12  โดยมีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
     2. เพื่อให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้เรียน
     3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพม.12

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
สิงหาคม 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode