4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1457
mod_vvisit_counterYesterday2324
mod_vvisit_counterThis week13507
mod_vvisit_counterLast week12913
mod_vvisit_counterThis month25340
mod_vvisit_counterLast month50533
mod_vvisit_counterAll1920596

Online 34
Your IP: 54.167.71.219
Today: 12 ก.พ., 2016
 simina01
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดกิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนต์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
 โดยมีนายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รอง ผอ.สพม.12 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเิปิด
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  
พิธีเปิดได้รับการสนับสนุนวงดนตรี  pop Orchestra จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับ
ผิดชอบโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรมมีการแสดงนิทรรศการ
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโตรงการลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2558 และ
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ .ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ 
 simina02
 
garuda1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
---------------------

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  :-   
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. แบบรายงานประวัติและผลงาน
 
 saikaow 00
 ด้วยโรงเรียนทรายขาววิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิชาการปีการศึกษา2558 "ทรายขาววิทยายุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายประเสริฐ คงช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียน
 
 chalem pk01
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้าชายหาด Thailand Wrestling Championships (REGION4)
On The Beach ระหว่างวันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง ผอ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ ผู้กล่าวรายงานการจัดงาน 
และนายสุทัศน์  แก้วพูล รอง ผอ. สพม.12 เป็นผู้แทน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ แขกผู้มีเกัยรติ และนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน
 
 sakaew01
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการปีการศึกษา 2558 ขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนายมูญ บุญชูวงศ์ รอง ผอ. สพม.12 ได้เป็นผู้แทน
สพม.12 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วม
กิจกรรมพิธิเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานนักเรียน
 
maung w1 
 ด้วยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีกำหนดจัดงานวันวิชาการ“เมืองปริทรรศน์ '๕๘”
ขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผอ สพม.12 ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุนทรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง ผอ.โรงเรียนเมืองนครศรี ฯ 
เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมและนิทรรศการผลงานนักเรียน ประกอบไปด้วย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงงานจากรายวิชา IS  การวาดภาพ ประกวดร้องเพลง
ประกวดหนังตะลุง ประกวดมารยาทไทย  จำหน่ายผลผลิตนักเรียน กิจกรรมบนเวที
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
กุมภาพันธ์ 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode