4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1486
mod_vvisit_counterYesterday2341
mod_vvisit_counterThis week9749
mod_vvisit_counterLast week9478
mod_vvisit_counterThis month50334
mod_vvisit_counterLast month48848
mod_vvisit_counterAll2197644

Online 42
Your IP: 54.224.197.164
Today: 28 ก.ค., 2016
เรียน  ผู้ติดต่อราชการกับ สพม.12 ผ่านระบบโทรศัพท์ ทุกท่าน

      ด้วยขณะนี้ ระบบโทรศัพท์ภายใน ของ สพม.12 เกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถติดต่อสายภายในกลุ่มต่างๆ ได้  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จนกว่าจะซ่อมระบบโทรศัพท์แล้วเสร็จ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายตรง ดังนี้
     1. ติดต่อกลุ่มอำนวยการ   โทร. 075-345050
     2. ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพท์   โทร. 075-344123 , 081-0914664
     3. ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล   โทร. 075-346677
     4. ติดต่อกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   โทร. 086-2697667

      ส่วนกลุ่มอื่นๆ  ขอความกรุณาติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว (หากไม่ทราบให้ติดต่อกลุ่มอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการต่อไป)
      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 
     ด้วย สพม.12  มีวัตถุประสงค์จะปรับปรุง พัฒนาระบบการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการของ สพม.12  เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป ....
     สพม.12 ขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
::: คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถาม :::
 
metting july59 

      สพม.12 โดยนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.12 จัดกิจกรรมเสวนา เพื่อเตรียมเยาวชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความถนัด และศักยภาพของตนเอง  ภายใต้หลักคิด "การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"
1 คน 1 พื้นฐานอาชีพ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1. มีการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเตรียมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้องและตรงประเด็นกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต
     2. สามารถประสานการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างหลากหลาย ฝึกทักษะที่จำเป็น และเตรียมคุณลักษณะที่ดีเพื่อการประกอบวิชาชีพ
     3. สามารถสร้างความตระหนักแก่นักเรียนเกี่ยวกับความถนัด และศักยภาพของตนเองให้สามารถมองเห็นภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้

พร้อมทั้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมเสวนา ตอบแบบสอบถาม
"การเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"   25 ก.ค. 2559    คลิกตอบแบบสอบถาม
 
math-thai 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา2559 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมแกรนปาร์ค จ.นครศรีฯผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูจากกลุ่มสาระภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสพม.12 โดยมี ดร.พรศักดิ์  จินา รอง ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธิเปิด และนางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ติดตาม เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรในการอบรมได้แก่ ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป  รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สะฐ และ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษัณ สงขลา
 
 award59
     นายภิญโญ  จันทรวงศ์  ผอ.สพม.12  รับมอบโล่เกียรติยศยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 2559  ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  ซึ่ง สพม.12 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ติดอันดับ Top -ten ของประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งกลุ่มสาระ" 
 
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
กรกฎาคม 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode