banner covid1

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

บรรยากาศขณะอบรม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2021 เวลา 09:47 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ