เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

 

วิสัยทัศน์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและความเป็นเลิศในภูมิภาค

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13. คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ