2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday88
mod_vvisit_counterYesterday1245
mod_vvisit_counterThis week4488
mod_vvisit_counterLast week6383
mod_vvisit_counterThis month18545
mod_vvisit_counterLast month28883
mod_vvisit_counterAll1411137

online: 17
Your IP 54.158.30.219
Today: 21 มิ.ย., 2018
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
banner 
สพฐ.กำหนดเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 

     สพม.12  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง/นำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ ตามปฏิทินและแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

     -  ปฏิทินการดำเนินงาน
     -  แนวทางการดำเนินงาน
     -  คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card  / โปรแกรม Smart card
     -  คู่มือการใช้งานระบบ B-OBEC  
     -  คู่มือการใช้งานระบบ EMIS
     -  คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
        (ระบบ Gcode)  ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ให้เข้าระบบ
ผ่านเว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้เรียน (นักเรียน G เดิม) แล้วจึงนำ
รหัสประจำตัวนักเรียนที่ได้ไปบันทึกในระบบ DMC ต่อไป 

<<<  เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการในระบบต่างๆ >>>

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2561 
    ระบบ DMC  (https://portal.bopp-obec.info/obec61)

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
    ระบบ B-OBEC  (http://bobec.bopp-obec.info)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
    ระบบ EMIS   ( http://data.bopp-obec.info/emis )

<<<  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และวิทยากร >>>

     ตามที่ สพม.12 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพม.12 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการทดลองปฏิบัติ ในส่วนของระบบ DMC / ระบบ B-OBEC / ระบบ EMIS ไปแล้วนั้น  
     ในการนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและวิทยากรสามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้ตามทะเบียนรายชื่อ
ผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  ทะ่เบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 1 - 50

>>  เกียรติบัตรผู้เข้าประชุม ลำดับที่ 51 - 95

>>  เกียรติบัตรวิทยากร 

 
 stream-kn
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมพัฒนาครูสะเต็มออนไลน์ โดยสพม.12 ใช้ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (สพฐ209) ฝึกอบรม 
และถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมในระหว่างอบรมไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระดับ
ม.ปลายระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2561 และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.2561 โดยมีทีมงานคณะวิทยากร DLIT ของสพม.12 รับหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม
 
 audit-dlitsea12
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพม.12 ได้รับจัด
สรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ทั้งนี้สพม.12 ได้แต่งตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระบบไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ เพื่อเข้าช่วยเหลือโรงเรียน ให้คำแนะนำและดำเนินการตรวจรับ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปตามคุณลักษณะของสพฐ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการตั้งค่าTV samsung    แบบฟอร์มรายงานทางเทคนิค
 
 kth-2016

รับชมพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ และพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ที่สนใจรับชมคลิบวิดีโอ
ย้อนหลัง หรือ Download คลิบเก็บไว้ โดยพิมพ์ ตัวอักษร ss 
หน้า คำว่า ัyoutube" ของหน้าวีดีโอคลิปที่ต้องการดาวน์โหลด
เช่น https://www.ssyoutube.com/watch?v=el8xWMP4ux4

-พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ  11 ตอน

ช่วงที่1   ช่วงที่2   ชวงที่3  ช่วงที่4   ช่วงที่5  ช่วงที่6
ช่วงที่7  ช่วงที่8  ช่วงที่9  ช่วงที่10   ช่วงที่11

-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  4 ตอน
ช่วงที่1   ช่วงที่2   ช่วงที่3  ช่วงที่4

-พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ-เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ 3  ตอน
ช่วงที่1   ช่วงที่ 2   ช่วงที่3

 
         สพม.12 โดย ศูนย์ ICT  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.12  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> เอกสาร คู่มือประกอบการอบรม
>> แบบประเมินผลโครงการ

บรรยากาศการอบรม
2-3 oct 2560

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12. โครงการแท็บเล็ตสพม.12
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12